Ga naar de inhoud

Bewoners pleiten voor drastischere maatregelen

“In strijd tegen TikTokrij wil gemeente Amsterdam nog maximaal 10 mensen die wachten op hun frietje van Fabel Friet in de Negen Straatjes”, schrijft Jesper Roele in Het Parool van 2 mei 2024. Volgens de omwonenden zijn drastischer maatregelen nodig.

Sinds 2022 ervaren buurtbewoners veel overlast van Fabel Friet, met name van de lange rij bezoekers op de brug van de Keizersgracht, de rij tegen de zijgevel van de naastgelegen modezaak, maar vooral ook overlast van de klanten die wachten op hun bestelling en de consumerende klanten.
Fabel Friet is een snackbar van zo’n 30 m2 met een etalageruimte van amper 2 meter. De hele zaak is ingericht op het bakken van friet, binnen eten is niet mogelijk. Het is de vraag of de rij niet een gevolg is van succes of vooral ook van organisatorische chaos.

Doordat het grote aantal klanten van Fabel ondanks de vaak aanwezige crowdmanagers de trottoirs blokkeert, moeten voetgangers noodgedwongen naar de rijbaan. Dit zorgt voor verkeersonveilige situaties aangezien de rijbaan het domein is van fietsers, scooters, auto’s en logistiek verkeer.
Het woon- en leefklimaat wordt daarnaast ernstig geschaad door friet consumerende klanten die hun plek vinden op stoepranden, vensterbanken, pothuisjes, trappen en portieken in een steeds wijdere omgeving. Om nog maar te zwijgen over het vele zwerfafval en de meeuwen en ratten die daarop afkomen.

Fabel krijgt alle medewerking van de gemeente, het stadsdeelbestuur, stadswerken en stadsbeheer, de wijkagent en de gebiedsmakelaar. In het belang van ons bewoners, die van de overlast via meldingen, handhavingsverzoek, zienswijze en gesprekken met het DB van stadsdeel centrum hebben kennis gegeven, heeft de gemeente een aantal voorschriften aan de exploitatievergunning toegevoegd. Deze zijn een stap in de goede richting maar in onze
ogen verre van voldoende.
De crowdmanagers doen hun best maar kunnen de drukte vaak niet aan, zeker daar waar het klanten die uitwaaieren over de buurt betreft en zij die die wachten op hun bestelling.

Met het oog op die laatste groep heeft de gemeente nu nog een extra voorschrift aan de vergunning toegevoegd. Deze wachtende klanten houden zich op voor het 2 meter brede raam van Fabel. De stoep is daar iets breder dan 2 meter. Als daar 10 mensen wachten is er al geen ruimte voor passerende voetgangers.

Wij steunen daarom het extra voorschrift dat de gemeente heeft toegevoegd aan de vergunning. Tegelijk blijft dit voorschrift een ontoereikend lapmiddel.

Volgens ons bewoners zijn drastischere maatregelen nodig.