Ga naar de inhoud

Zorgen over Uitvoeringsprogramma Aanpak Binnenstad 2024

IN een brief aan de Raadscommissie Algemene Zaken uit Olav Ulrich zijn zorgen over de doelgerichtheid, de efficiency en de effectiviteit van Uitvoeringsprogramma Aanpak Binnenstad 2024 (UAB). Hij stelt voor om Uitvoeringsprogramma Aanpak Binnenstad op te splitsen en de onderdelen die verband houden met de strijd tegen ondermijning onder de regie van de commissie Algemene Zaken te plaatsen.

In de Amsterdamse Binnenstad, en in het bijzonder op de Wallen en directe omgeving, is de negatieve invloed van ondermijnende criminaliteit op het sociale en economische domein zeer groot. Dat mag bekend worden verondersteld. Deze ondermijning creëert een ongelijk speelveld voor ondernemingen en kansenongelijkheid op onder andere de vastgoedmarkt, en draagt zodoende sterk bij aan het zichtbare verval van de binnenstad. Een ongewenste monocultuur is daar onder ander het gevolg van.
Om de situatie in de Binnenstad en op de Wallen te verbeteren, is enkele jaren geleden Uitvoeringsprogramma Aanpak Binnenstad (UAB) gelanceerd. Helaas valt uit de tekst van UAB 2024 op te maken dat de huidige aanpak ontoereikend is gebleken, met een verslechtering van de leefbaarheid en toenemende overlast als resultaat.

Ik stel voor om Uitvoeringsprogramma Aanpak Binnenstad op te splitsen en de onderdelen die verband houden met de strijd tegen ondermijning onder de regie van de commissie Algemene Zaken te plaatsen. Regelmatige rapportages en resultaatgerichte acties zijn essentieel voor effectieve monitoring en actie, en voorwaarde voor succes van UAB als geheel.
Het huidige systeem van onroerendgoedverwerving biedt geen oplossing en moet worden heroverwogen. Budget moet worden geheralloceerd naar versterking van het Coördinatie Team Wallen en het Ondermijningsteam, met een focus op een effectieve projectorganisatie onder leiding van een ervaren programmamanager.

Lees hier de hele brief.