Ga naar de inhoud

Luxury hotels zetten eigen belang voorop

Op 14 december 2023 reageert Stephen Hodes in Het Parool op de brief van Remco Groenhuijzen (directievoorzitter Luxury Hotels of Amsterdam) en Pieter Veldhuizen (public affairs adviseur) in Het Parool van 8 december. Volgens Stephen Hodes is hun brief symptomatisch voor wat er mis is in Amsterdam, namelijk eigenbelang boven gemeenschappelijk belang.

De heren beweren dat de geplande verhoging van de toeristenbelasting ‘nagenoeg geen effect heeft’ op het aantal toeristen dat Amsterdam aandoet, maar tegelijkertijd wordt beweerd dat die verhoging vooral de congresganger weg zal jagen. Hoe kan het dat de congresganger, die verreweg de hoogste besteding van alle verblijfstoeristen in de stad genereert, als eerste door een verhoogde toeristenbelasting wordt weggejaagd? Is deze bewering niet een kwestie van eigenbelang van de zogenoemde ‘luxury hotels’?

Een rapport van de International Congress and Convention Association (ICCA) laat zien dat het aantal congressen in 2022 in alle Europese steden daalde, met uitzondering van Wenen, terwijl de toeristenbelasting in Wenen, na Amsterdam, het hoogst is. Daarnaast geeft het rapport aan dat de hoogte van de toeristenbelasting geen belangrijke factor is bij het kiezen van een congresbestemming.

Koesteren
De heren houden daarnaast een pleidooi voor riviercruisepassagiers. Deze groep beweegt, vanwege hun hoge leeftijd, grotendeels als groep per bus door de stad, en omdat ze zowel eten als slapen aan boord is hun besteding het laagst van alle verblijfstoeristen in Amsterdam. Waarom zou de stad deze bezoekersgroep dan moeten koesteren? Voor de luxury hotels is deze groep toeristen wél interessant omdat ze soms, voor vertrek of na aankomst, in een van de betere hotels in de stad verblijven. Daarom?

De Wallen
Groenhuijzen en Veldhuizen stellen verder dat dagbezoekers ‘vooralsnog volledig buiten de maatregelen’ blijven, terwijl ze de helft van alle bezoekers vormen. Ze gaan voorbij aan het feit dat het allergrootste deel van de dagbezoekers Nederlanders zijn, van wie velen in de Metropoolregio Amsterdam wonen. Die gedragen zich heel anders dan buitenlandse bezoekers. Welke maatregelen willen de heren introduceren om het aantal dagbezoekers te beteugelen, en waarom? Of zijn deze bezoekers niet interessant omdat ze niet in luxury hotels verblijven?

Ten slotte stellen ze dat de gemeente iets moet doen aan ‘het beeld van Amsterdam als softdrugswalhalla’ en dat de ramen op de Wallen gesloten moeten worden. Wat en hoe? Tot nu is het de stad niet gelukt daar iets aan te doen. Ik ben zeer benieuwd naar hun concrete voorstellen. Is het sluiten van de ramen op de Wallen niet alleen het verplaatsen van het probleem? Of moet prostitutie worden verbannen? Maken de ramen en softdrugs geen deel uit van het dna van de stad, of wordt de stad uitsluitend bezien door de ogen van de luxury hotels en hun gasten?

Misschien wordt de stad beter bediend door minder eigenbelang en meer gemeenschappelijk belang? Ik denk van wel!

Stephen Hodes, Muiden