Ga naar de inhoud

Laten we samen een beter alternatief voor het erotisch centrum bedenken

In Het Parool van 19 december 2023 roepen Rogier Noyon (voorzitter Vereniging Voordestad), Marijke van Schendelen (oud-voorzitter stadsdeel Noord) en Hetti Willemse (oud-gemeenteraadslid PvdA. woonachtig in Zuid) om met alle belanghebbende partijen op stedelijk niveau tot een ‘Amsterdams Leefbaarheids- en Prostitutieakkoord’ te komen.

Er is nauwelijks draagvlak voor het erotisch centrum zoals dat door burgemeester Femke Halsema is voorgesteld. Een erotisch centrum in Zuid, is geen oplossing en gaat de problemen alleen maar vergroten en verspreiden.