Ga naar de inhoud

Toeristenwinkels onderzoeken op mogelijk criminele activiteiten

Platform van bewonersorganisaties HET IS GENOEG wil dat alle toeristenwinkels in de binnenstad worden onderzocht op mogelijk criminele activiteiten en vraagt invoering van het ingezetenen-criterium om vraag naar drugs in te dammen

In Het Parool van 6 januari 2024 wordt beschreven dat een drietal toeristenwinkels in de Damstraat wegens bewezen drugs-gerelateerde activiteiten zijn gesloten en dat ook zes vergunningaanvragen voor toeristenwinkels in het tracé Damstraat-Oude Hoogstraat-Nieuwe Hoogstraat zijn afgewezen omdat ze niet door de screening kwamen.

Het platform van organisaties in de binnenstad, die zich keren tegen het overtoerisme en ondermijning, HET IS GENOEG is verheugd over deze maatregelen van burgemeester Halsema. Eindelijk wordt er doorgepakt in de strijd tegen drugscriminaliteit en ondermijning! Ook voor de bewoners van de binnenstad is dit goed nieuws, omdat zij lijden onder de overlast van de vele bezoekers van de bewuste zaken en omdat het sluiten van deze zaken het weer mogelijk maakt dat er in plaats daarvan gewone winkels komen. In een brief aan burgemeester Halsema heeft het platform dit kenbaar gemaakt.

Tegelijk vindt het platform echter ook dat dit pas een eerste aanzet is voor aanpak van de op toeristen gerichte zaken, die zich bezighouden met drugscriminaliteit. Er zijn meer dan 250 zaken, die zich potentieel op drugszoekers richten en/of betrokken zijn bij het witwassen van door drugshandel verkregen inkomsten. Het platform HET IS GENOEG vindt dat al deze zaken voortvarend moeten worden onderzocht en zo nodig ook aangepakt in de vorm van sluiting en vergunning-intrekking.

Maar ook dat is nog onvoldoende volgens het platform. Alleen wanneer de vraag naar drugs wordt ingedamd wordt het voor drugscriminelen niet meer interessant in drugs-gerelateerde zaken te investeren. Op dit moment wordt Amsterdam overstroomd door drugstoeristen uit het buitenland, die in Amsterdam vrij drugs kunnen kopen. Burgemeester Halsema zegt zelf dat “ons land dreigt een narcostaat te worden” (Het Parool, 6 januari 2024). Het platform HET IS GENOEG vindt daarom dat het ingezetenen-criterium nu zo snel mogelijk moet worden ingevoerd in Amsterdam, zodat buitenlandse drugstoeristen kunnen worden geweerd uit de coffeeshops. Dat scheelt een 3-5 miljoen (drugs)-bezoekers aan Amsterdam en vele honderden miljoenen, die anders bij het criminele circuit terecht komen.

Samenwerkend platform HET IS GENOEG:

Wijkcentrum d’Oude Stadt,
Wij Amsterdam
Stop de Gekte
Voordestad
Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad
Grachten 9+
Stichting Katrijn
N8w8buurt