Ga naar de inhoud

Open brief aan Burgemeester Halsema

Aan de Burgemeester van Amsterdam
Mw. F. Halsema
Stadhuis

Amsterdam, 9 januari 2024

Betreft: aanpak toeristenwinkels wegens drugsgerichte criminaliteit en ondermijning

Geachte Burgemeester Halsema,

De sluiting van drie toeristenzaken in de Damstraat en het afwijzen van zes vergunningaanvragen voor vergelijkbare winkels in de binnenstad zoals in Het Parool van 6 januari jl. is beschreven lijkt een goede eerste aanpak van de drugsgerichte criminaliteit en ondermijning in de stad. Uiteraard zijn wij zeer verheugd hierover.

Ook het feit dat er een breder onderzoek loopt naar de criminele inmenging in souvenirwinkels stemt hoopvol.

Volgens het platform HET IS GENOEG mag het namelijk niet blijven bij de aanpak van een aantal zaken in de hotspot van Damstraat naar Nieuwe Hoogstraat.

Op 24 juli 2023 hebben wij u al geschreven dat ook in andere straten en dan met name de Warmoesstraat er zaken lijken te zijn, die zich mogelijk bezighouden met drugsgerelateerde criminele activiteiten.

En het moet volgens ons niet alleen gaan om de aanpak van criminaliteit en ondermijning. Ook de bewoners in de omgeving van bedoelde zaken ondervinden de negatieve gevolgen. Dat zijn een overmaat aan op drugs gerichte en overlastgevende bezoekers van deze zaken in hun omgeving. En door de exorbitante prijzen, die exploitanten van deze zaken bereid zijn te betalen, stijgen de onroerend goedprijzen in de hele binnenstad.

Wij dringen er daarom bij u op aan dat alle onder deze noemer vallende zaken – Het Parool stelt dat dat er in de binnenstad potentieel ruim 250 zijn – worden onderzocht en zo nodig op dezelfde wijze aangepakt. Dat heeft een afschrikwekkende werking op exploitanten met criminele bedoelingen en kan het woon- en leefklimaat in de binnenstad aanzienlijk verbeteren!

En daar zou het niet bij moeten blijven. Ook de vraag van de vele drugszoekers kan en moet worden ingedamd. Zoals bekend wordt Amsterdam overstroomd door veel drugszoekers, die in Amsterdam vrij drugs kunnen krijgen. Dat levert een handel van honderden miljoenen per jaar op, die naar verwachting vooral in criminele handen terecht komt. Pas als het aantal drugszoekers aanzienlijk wordt teruggebracht zullen ook de mogelijkheden voor drugscriminelen om hun handel op te zetten worden verkleind. Als de vraag niet wordt teruggedrongen is de aanpak van criminele toeristenzaken dweilen met de kraan open. Dus er zal nog meer moeten gebeuren.

In dit verband verwijzen wij ook naar Het Parool van 6 januari waarin uzelf stelt dat “ons land een narcostaat dreigt te worden”.

Wij stellen daarom als effectieve maatregel om het aantal ‘drugstoeristen’ terug te dringen voor dat u in het verlengde van de aanpak van de criminaliteit in en om de toeristenzaken ook het invoeren van het ingezetenen-criterium voor de coffeeshops opnieuw op de agenda zet. Volgens schattingen kan het weren van buitenlanders uit de coffeeshops minstens drie tot vijf miljoen bezoekers schelen en dus ook vele honderden miljoenen voor de drugshandel.

Wij zijn bereid u daarin te steunen en de politiek daarvoor te bewerken.

Hoogachtend,

Namens het platform HET IS GENOEG:

Wijkcentrum d’Oude Stadt, Dingeman Coumou

Wij Amsterdam, Teun Hubar

Stop de Gekte, Olav Ulrich

Voordestad, Fred Kramer

Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, Govert Janssen

Stichting Katrijn, Sam Nemeth

Bewonersgroep Grachten 9+ Carla Hoffschulte

N8W8, Paul Hanraets

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *