Ga naar de inhoud

Motie om de gordijnen van sekswerkers op de Wallen te sluiten

Geachte Burgemeester Halsema,

Zoals u bekend is hebben de bewoners van de Wallen in Amsterdam buitengewoon veel last van de bezoekers van de Wallen, die vooral komen om de sekswerkers te zien, die openlijk voor de ramen zitten of staan.

Wij – organisaties/bewoners, die opkomen voor de leefbaarheid van de bewoners in de binnenstad – zijn dan ook verheugd dat de Gemeenteraad op 21 december 2022 een motie heeft aangenomen waarin het College van B&W wordt verzocht “te onderzoeken hoe sekswerk met gesloten gordijnen juridisch kan worden vormgegeven en daarbij scenario’s op te nemen om dit op bepaalde tijden mogelijk te maken”.

De motie stelt ook “dat de drukte op de Wallen haar grenzen heeft bereikt en voor grote overlast zorgt bij bewoners van het Wallen gebied”. De motie beoogt daarmee het voor bezoekers minder aantrekkelijk te maken de Wallen te bezoeken. En dus ook minder overlast voor de bewoners!

Daarnaast menen wij dat het effect ook is dat er met uitvoering van de motie eindelijk iets wordt gedaan tegen het ongegeneerde en vaak weerzinwekkende gedrag van de vele bezoekers van de Wallen ten opzichte van de sekswerkers achter de ramen.

Wij kunnen het doel van deze motie dan ook volledig onderschrijven.

Uiteraard zijn wij op de hoogte van het feit dat u een voorstel voorbereidt voor een eroscentrum elders in de stad. Naar verwachting zal het de nodige tijd duren voordat dat eroscentrum gerealiseerd zal zijn. Het oprichten van dat centrum, gericht op gedeeltelijke verplaatsing van de seksindustrie, mag dan ook geen excuus zijn om de uitvoering van de motie de gordijnen te doen sluiten uit te stellen.

Het grote voordeel van het voorstel de gordijnen van de sekswerkers te sluiten is volgens ons dat het snel is te realiseren, een ‘quick win’ tegen te veel bezoekers en te veel overlast op de Wallen. Voordat het zomerseizoen start dit jaar zou het uitgevoerd kunnen zijn.

Ondanks dat is het denkbaar dat er problemen zijn bij de uitwerking van dit plan. Sommige sekswerkers hebben al aangegeven geen voorstander te zijn met als argument dat bij sluiting van de gordijnen zij de potentiële klant niet meer kunnen zien en beoordelen.

Ook kunnen wij ons voorstellen dat als niet alle sekswerkers aan dit plan willen meedoen sommige met open gordijnen blijven werken, zodat daarmee het reducerende effect op de bezoekersstromen teniet wordt gedaan.

En ook hier doet zich het probleem van handhaven voor. Als sekswerkers de gordijnen toch open willen houden, is dat moeilijk te handhaven.

Wij wijzen u daarom op een mogelijkheid, die relatief eenvoudig is te realiseren en die ook tegemoet komt aan de wens van sekswerkers om de potentiële klant buiten te kunnen zien.

Die mogelijkheid is het aanbrengen van anti-inkijk-folie op de ramen van de sekswerkers. Dat is folie, die het kijken van buiten naar binnen verhindert, maar het kijken van binnen naar buiten volledig intact laat. De folie is eenvoudig aan te brengen en er hoeven geen verbouwingen voor plaats te vinden. En eenmaal aangebracht is er ook geen handhavingsprobleem meer. Zoals het dictum van de motie ook aangeeft is met behulp van het aanbrengen van een QR-code en wellicht een (kleine) foto aan de gevel en eventueel online werving voldoende informatie voor de potentiële klant om zijn/haar keus te kunnen maken.

De gemeente Amsterdam zou aan de sekswerkers/pandeigenaren kunnen aanbieden om de kosten van het aanbrengen van deze folie voor haar rekening te nemen.  Dan kan het in één keer op alle ramen worden aangebracht.

Wij stellen u deze mogelijkheid voor als een realistische optie om de motie uit te voeren.

Mochten andere oplossingen worden bedacht die meer draagvlak genieten onder de sekswerkers, dan is dat mooi meegenomen, mits deze hetzelfde effect sorteren.

Het gaat ons erom dat er nu een echte oplossing komt die op korte termijn leidt tot een sterke vermindering van het aantal (overlastgevende) bezoekers op de Wallen.

Wij menen dan ook dat in geval van blijvend verzet van de sekswerkers, het gerechtvaardigd is dat u als Burgemeester vanuit uw bevoegdheden op het gebied van de openbare orde een oplossing zoals de onze oplegt.

Wij verwachten van uitvoering van de motie een aanzienlijke verlichting voor de bewoners van het Wallengebied en een substantiële verbetering van de leefbaarheid in de binnenstad.

Wij hopen daarom op uw inzet om de motie nog voor de aanstaande zomer te hebben uitgevoerd.

Hoogachtend,

Wijkcentrum d’Oude Stadt, Dingeman Coumou
Wij Amsterdam, Teun Hubar
Stop de Gekte, Olav Ulrich
Voordestad, Fred Kramer
Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, Govert Janssen
en div. bewoners/ondernemers van de binnenstad